http://tech.org.pl

TECHNOLOGIE


Technologie

Technologie informacyjne

Technologia informacyjna, infotechnologia (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.
Stanowi połączenie zastosowań informatyki i telekomunikacji, obejmuje również sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie, a także narzędzia i inne technologie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem, zabezpieczaniem i prezentowaniem informacji. Dostarcza ona użytkownikowi narzędzia, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, gromadzić, zarządzać i przekazywać innym ludziom.*

*źródło: Wikipedia

ROZWIĄZANIA


Sprzęt

Sprzęt komputerowy (ang. hardware) – materialna część komputera. Ogólnie hardware'em nazywa się sprzęt komputerowy jako taki i odróżnia się go od software'u – czyli oprogramowania. Podział ten jest nieostry, gdyż współcześnie wiele elementów sprzętu komputerowego ma "wszyte" weń na stałe oprogramowanie, stanowiące jego integralną część, bez którego elementy te nie mogłyby funkcjonować.*

*źródło: Wikipedia

Oprogramowanie

Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki.*

*źródło: Wikipedia

Wirtualizacja

Wirtualizacja umożliwia efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych środowiska informatycznego poprzez dowolne (w ramach możliwości sprzętowych czy programowych oraz założeń projektowych) modyfikowanie cech wirtualizowanych zasobów, dostosowując je do wymagań użytkownika.*

*źródło: Wikipedia

CIEKAWOSTKI


Przegląd ciekawych stron znalezionych w sieci.

Pydio
PYDIO
Więcej
OldVersion
OldVersion
Więcej
BTSearch
BTSearch
Więcej
ESXi Customizer
ESXi Customizer
Więcej
Ortofotomapa Warszawy
Ortofotomapa Warszawy
Więcej
Codeacademy
Codeacademy
Więcej

NASZ ZESPÓŁ


Nasz zespół

Seth

A game is a series of interesting choices.
- Sid Meier

KONTAKT


info@tech.org.pl

Copyright © 2015 tech.org.pl; Design by TemplateGarden

W3C